Torsk med mærke. Foto: Line Reeh

Har du fanget en torsk med mærke?

140 kr. i præmie for torsk med ét mærke og 700 kr. for torsk med to mærker

Hvis du fanger en torsk med mærke, kan du hjælpe forskerne med at få vigtig viden om torsken i Østersøen. Som tak for din hjælp giver vi 140 kr. i præmie for torsk med ét mærke og 700 kr. for torsk med to mærker! Du kan se, hvordan mærket ser ud ovenfor.

Sådan gør du, hvis du fanger en mærket torsk

  1. Gem HELE torsken. Den må IKKE renses. Læg torsken på is eller i fryser. Aflever torsk med tilhørende skema hvor du lander dine fisk, hvis du er fisker. De vil blive opbevaret i frysere i Rønne og Nexø havn, til DTU Aqua kan komme og hente dem for at bestemme størrelse og køn og udtage øresten. 

  2. Notér fangstdato, -tid og -sted samt redskab. Angiv helst stedet med GPS-koordinater. Skemaet til registrering findes i alle havne hvor torsk bliver landet, og online via linket her:
    Skriv oplysningerne på skemaet til indrapportering og dusørudbetaling. Hvis du er bruger af lystfisker-app'en "Fangsjournalen", kan du også indtaste oplysningerne via app'en: Fangstjournalen.dtu.dk

  3. Kontakt venligst DTU Aqua, tlf. +45 21 15 42 53 , e-mail: tabacod@aqua.dtu.dk, så vi kan aftale afhentning af fisk, udbetaling af dusør etc.

De mærkede torsk indgår i forskningsprojektet TABACOD 

De mærkede torsk indgår i forskningsprojektet TABACOD - Tagging Baltic Cod. Formålet med projektet er at få informationer om Østersøtorskenes alder, vækst og vandringsmønstre. Projektet kommer til at forbedre vores forståelse af torskens biologi og danne grundlaget for en mere pålidelig vurdering af, hvordan torsken har det i Østersøen. Det kan bidrage til at sikre torskebestandene i Østersøen og fremtidens fiskeri.    

Din hjælp er afgørende for, at projektet bliver en succes! Mange tak for din indsats! 

Få mere at vide

18.000 torsk bliver mærket i Østersøen

Sådan mærkes torskene

DTU's forskningskutter Havfisken var i sommeren 2016 på togt for at mærke torsk i farvandet omkring Bornholm i forbindelse med TABACOD-projektet.

Udvendigt mærke

Tag
Sådan ser det mærke ud, som bruges i TABACOD-projektet til at mærke torsk. Mærket sidder ved rygfinne på fisken (se foto i toppen af side). De fleste mærkede torsk har kun ét af disse mærker. Nogle har dog to. Indsend hele torsken inkl. mærker, hvis du fanger en fisk med mærke.

Indvendigt mærke

DST mærke
Nogle af de mærkede torsk i TABACOD-projektet har fået indopereret et såkaldt DST-mærke i bugen. Mærket, som opsamler data om torskens svømmerute, kan ikke ses udefra. Indsend hele torsken inkl. mærker, hvis du fanger en fisk med mærke. 
https://tabacod.dtu.dk/dansk
1 JUNE 2023