Swedish TABACOD tag

Har du fångat en märkt torsk?

200 kr belöning för torsk med ett märke och 1000 kr för torsk med två märken!

Om du fångar en torsk med märke, kan du hjälpa forskarna med att få viktig information om torsken i Östersjön. Som tack for din hjälp ger vi 200 kr i belöning för torsk med ett märke och 1000 kr för torsk med två märken! Du kan se hur märket ser ut ovan.

  1. Spara torsken HEL (inte rensad). Frys ner den (på is går bra en kortare period) och förvara i hamn/hemma, så att vi kan hämta den för att mäta storlek, bestämma kön och ta ut hörselstenar.
  2. Notera fångstdatum, tid, position och redskap. Helst GPS position.
  3. Vänligen kontakta oss: SLU Aqua, telefon: + 46 (0)10-478 4030, e-mail: annelie.hilvarsson@slu.se för hämtning av fisk och utbetalning av belöning m.m.

De märkta torskarna ingår i forskningsprojektet TABACOD

De märkta torskarna ingår i forskningsprojektet TABACOD - Tagging Baltic Cod. Målet med projektet är att få information om Östersjötorskens ålder, tillväxt och rörelsemönster. Projektet kommer att öka vår förståelse om torskens biologi och ge en mer pålitlig värdering av hur torsken har det i Östersjön. Det kan bidra till att säkra torskbeståndet i Östersjön och framtidens fiske.

Ert samarbete är grunden för att det här forsknings¬projektet ska lyckas! Tack för din insats!

 

https://tabacod.dtu.dk/svenska
17 APRIL 2024