Finnish tag

Har du fångat en märkt torsk?

20 € belöning för torsk med ett märke och 100 € för torsk med två märken!

Om du fångar en torsk med märke, kan du hjälpa forskarna med att få viktig information om torsken i Östersjön. Som tack for din hjälp ger vi 20 € i belöning för torsk med ett märke och 100 € för torsk med två märken! Du kan se hur märket ser ut ovan.

 1. Spara torsken HEL (inte rensad). Frys ner den (på is går bra en kortare period) och förvara i hamn/hemma, så att vi kan hämta den för att mäta storlek, bestämma kön och ta ut hörselstenar.

 2. Notera fångstdatum, tid, position och redskap. Helst GPS position.

 3. Vänligen kontakta oss: 
  Naturresursinstitutet (Luke), Pargas
  Kalakouluntie 72, 21610 Kirjala
  Kontaktperson: Tero Saari 
  Telefon. +358 40 719 0272
  Email: tero.saari@luke.fi

De märkta torskarna ingår i forskningsprojektet TABACOD - Tagging Baltic Cod. Målet med projektet är att få information om Östersjötorskens ålder, tillväxt och rörelsemönster. Projektet kommer att öka vår förståelse om torskens biologi och ge en mer pålitlig värdering av hur torsken har det i Östersjön. Det kan bidra till att säkra torskbeståndet i Östersjön och framtidens fiske. 

Ert samarbete är grunden för att det här forskningsprojektet ska lyckas! Tack för din insats!

 

https://tabacod.dtu.dk/suomi/svenska
1 JUNE 2023